Företag

Fundera på var dina kunder finns

Vilka sociala medier du använder beror på vad ditt företag ägnar sig åt och vilken publik du vill nå. Olika sociala medier har olika målgrupper. Facebook tenderar att användas av en äldre målgrupp medan Tictok når ut till yngre människor. Fundera därför på vem du vill nå och vilken plattform som passar bäst för den målgruppen. Glöm inte heller att det finns olika regler att förhålla sig till när du gör reklam i sociala medier.

Enhetlighet

När du jobbar med sociala medier vill du att dina följare får känslan av att det finns ett sammanhängande budskap. Kolla på ditt flöde och försök göra det enhetligt. Du kan till exempel använda ett färgtema där alla inlägg går i samma färgskala. Se också till att bestämma tonen för dina konton. Blanda inte humor och allvar slumpmässigt utan ha en klar tanke från början. Du kan hitta mer information online om hur du får hjälp med marknadsföring på sociala medier.

Håll dina sociala medier levande

Se till att hålla uppe aktiviteten på dina konton. Du behöver inte posta fem inlägg om dagen men försök göra det regelbundet med ett inlägg om dagen eller var tredje dag. Syns du inte finns du inte. Här kan du underlätta hanteringen genom att använda en schemaläggningstjänst som till exempel Later.

Ordning och reda på hemmakontoret

Idag så är det många som sitter hemmavid och arbetar på grund av den pandemi som råder i världen och i vårt avlånga land. Covid-19 har verkligen satt spår överallt. Att sitta hemma och arbeta kräver att man har ordning och reda på hemmakontoret och att man stålsätter sig och är koncentrerad.

Det kan vara mycket som distraherar oss när man sitter hemma och arbetar. Men om man ställer i ordning en arbetsplats som man kan sitta och arbeta vid så kan det bli enklare. Försök att skärma av ditt hem från din arbetsplats. Klart bäst är om du har ett gästrum som du kan göra om till ett hemmakontor. Se till så att ditt hemmakontor blir både ergonomiskt rätt och en trivsam miljö att arbeta i. Du kanske till och med kan låna hem din vanliga kontorsstol under den period du arbetar hemifrån.

Det kan vara så enkelt att om du har en speciell vattenflaska på ditt vanliga kontor så se till att köpa en till ditt hemmakontor så det blir så likt som möjligt som din vanliga arbetsplats. Vattenflaskor finns att välja på nätet liksom andra kontorsmaterial. Köp även andra saker som är viktiga för ditt arbete. Det är viktigt att du trivs där du sitter och arbetar. Kolla upp med din arbetsgivare huruvida de kanske kan bidra med det som du köper in till ditt hemmakontor.

Dagtid så kanske du kan vara relativt fokuserad på ditt hemmakontor. Se till så att du får vara själv och ostörd om det skulle vara någon hemma under din arbetsdag. Stäng dörren till det rum som du sitter i och du kan med fördel sätta upp en lapp på dörren att du arbetar och inte vill bli störd. Arbeta på bestämda tider. Har företaget arbetstider mellan 08.00 och 17.00 så är det då som du ska vara på ditt hemmakontor. Ta fikaraster och lunch som vanligt.

Miljön en drivkraft till nya innovationer

Idag så kan det vara så att miljö är en drivkraft till nya innovationer. Nöden är ju uppfinningarnas moder och för att vi ska kunna förbättra vår miljö så kommer det en hel del nya uppfinningar som kan hjälpa miljön på traven. Självklart så bör vi som människor också bidra till att förbättra vår miljö men många stora industriföretag arbetar hårt för att hitta olika lösningar på det egna miljöproblem som man har. Det blir bättre och bättre men vi har en hel del att arbeta på.

Att som företag ligga i framkant

Ett företag som ligger i framkant och hjälper industrin med olika processystem men också rengöring av maskindelar av olika slag på ett miljömässigt sätt är Recond Concept. Genom att rengöra och renovera olika stora system inom industrin så kan man istället för att kassera och köpa nytt använda sina system längre. De har även en mobil rengöringscontainer där man kan rengöra maskindelar och annat på ett miljövänligt sätt. De använder sig av kemikalier som inte påverkar vår miljö för att rengöra så rost och avlagringar tas bort.

Duktiga på att återvinna

Att vi är duktiga på att återvinna har vi bevisat tidigare och Sverige är ett av de bättre länderna på detta. Vi har en lång erfarenhet och idag så finns det återvinningscentraler runt om i landet där både företag och privatpersoner kan lämna ifrån sig material som man inte vill ha kvar. Det kan vara allt från miljöfarligt avfall till saker som kan genera värme i stora värmepannor. Även om vi kommit långt i vårt miljötänk så finns det fortfarande saker som kan förbättras. Och alla kanske inte riktigt har kommit dit man önskar då det gäller återvinning och miljötänk.

Locka besökare till butiken

Har du en fysisk butik vill du att folk ska komma och gå under hela dagarna. Men med dagens näthandeln kan det vara svårt att hitta potentiella kunder och locka in besökare i butiken. Vilka metoder kan du använda? 

Analysera nuvarande besökare

En av de mer kraftfulla sätten är att analysera dina kunders beteende just nu. Hur beter sig en kund när de kommer in i butiken? Hur många av alla besökare handlar, hur länge stannar de och vilka montrar är de mest intresserade av? Du kan samarbeta med företag som har bra analysverktyg och möjlighet att samla in mängder med data. Du kan få veta allt om dina kunder och se om det finns några ändringar du behöver göra.

De mest populära produkterna borde kanske stå i skyltfönstret och marknadsföra mer? Borde du kanske byta ut vissa produkter mot andra som säljer bättre. Upplägget i butiken kan också förändras för att få bättre flöde och locka kunderna att stanna längre.

Lokal närvaro

Ditt butiksnamn behöver ha en lokal närvaro. Det går inte bara att slå upp dörrarna och invänta drivor med kunder. Folket behöver få veta att du finns och vad du säljer. Annonsera i lokala gratistidningar som delas ut på stan, köp en annonser i dagstidningen inför invigningen och försök att få med så mycket information du kan. Kanske du kan locka dagstidningen att skriva en artikel om dig och din butik, det brukar fungera om du säljer något mer ovanligt eller har en intressant historia att dela med dig av.

Din öppettider

Ibland behöver du vara lite mer kreativ med öppettiderna. En vanlig detaljhandel brukar ha öppet mellan 10.00-18.00 på vardagarna och några timmar kortare under helgerna. Om du märker att du har flest kunder på helgen och få i början av veckan, kan du testa att förlänga öppettiderna på helgerna och istället ha stängt på måndagar och tisdagar. Du kan också styra om öppettiderna så du öppnar senare eller tidigare beroende på vad du säljer. Säljer du färg och tapeter kan du med fördel öppna redan klockan 07.00 och försöka locka in lokala byggföretag.

Marknadsföra nya produkter, tjänster och idéer

Marknadsföring kan ske genom väldigt många olika kanaler. Att hitta rätt kan ofta vara problemet man måste lösa. Speciellt när man har en ny produkt, tjänst eller idé man vill få uppmärksammad. 

Innan man gör något annat gäller det att ta reda på vilken målgruppen är. Hoppar man över detta steg finns det alltid en risk att marknadsföringen blir för bred och både onödigt kostsamt och ineffektivt. Målgruppen bör helt enkelt alltid vara utgångsprodukten för varje marknadsföringsprojekt.

Selektering är något man då vill tänka extra mycket på i början. Detta betyder att man väljer en mer specifik skara och det går att selektera för en mängd olika variabler:

  • efter geografi
  • efter inkomst
  • efter yrke
  • efter ålder
  • efter kön
  • efter intresse
  • efter tidigare köp

Att veta hur stor målgruppen är kommer dock vara väldigt viktigt att veta så man kan räkna på hur stor den är. Ett tips är då att använda resurser som finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Det är ofta värt att testa mer än en marknadsföringskanal redan från början. Alla behöver naturligtvis inte vara lika kostsamma. Även små satsningar kan ge betydelsefulla resultat. Som att exempelvis trycka upp profilprodukter av olika slag och ge bort som gåvor eller liknande. Något man kan få hjälp med på Easytryck. Det kan även vara värt att undersöka hur man kan marknadsföra i social media. Något som kräver tid, men inte behöver ha något annan kostnad utöver det.

Få satsningar är helt utan konkurrenter och det kan således alltid vara värt tiden att undersöka hur konkurrerande företag väljer att marknadsföra sig själv, sina produkter och tjänster. Att lära från deras framgångar och misstag kan informera ens egna val. Det gäller dock att veta anledningarna bakom framgångarna och misslyckandena för att själv få ett bra resultat.

Introduktion till offentlig upphandling

När staten, ett landsting eller kommun köper in en vara eller tjänst från ett företag faller detta in under vad som kallas för offentlig upphandling. Detta är på flera viktiga sätt annorlunda från då företag köper varor eller tjänster av varandra och följer strikta regler.De regler och lagar som styr offentlig upphandling existerar för att se till att alla har samma chans att tävla om ett kontrakt, men det betyder också att företag som ger sig in i detta område måste följa tydliga riktlinjer för att inte uteslutas.Alla offentliga upphandlingar börjar men en annons. Dessa kan läggas upp på den upphandlande myndighetens egna sajt men kan även dyka upp på andra platser. Upphandlingsmyndigheten har länkar till flera sådana databaser.I denna annons finns det ett förfrågningsunderlag som specificerar exakt vad det är som ska köpas in och vilka krav och restriktioner som läggs på alla företag som vill leverera detta. Är det något som är oklart efter att ha läst förfrågningsunderlaget är det bäst att kontakta den upphandlande myndigheten för förtydligande. Kraven som ställs kan falla under vad man kallar för “skall-krav” och “bör-krav”. Skall-kraven är sådant som måste uppfyllas medan bör-kraven är sådant som ger mervärde när anbuden övervägs.Nästa steg är det mest kritiska för företagen som vill ha en chans att vinna att kontrakt. Varje företag måste nu skriva ett anbud och skicka in detta. I detta ska det vara detaljerat exakt vad företaget kan leverera och hur de kan uppfylla alla krav. Att skriva ett vinnande anbud är inte lätt, speciellt inte för företag som aldrig tagit sig av uppgiften tidigare. Av denna anledning är det vanligt att ta hjälp av konsultfirmor som specialiserar sig på detta område. Magnus Josephson är ett exempel på ett sådant företag.När tiden för inskickningen av anbud gått ut börjar den upphandlande myndigheten att utvärdera alla anbud och lämnar sedan besked om vem som har vunnit kontraktet. Det finns dock möjligheter för andra företag att överklaga detta beslut. Men om ingen överklagar eller om dessa avslås får det vinnande företaget sedan teckna kontrakt med den upphandlande myndigheten.

Rekrytera personal

När företaget växer är det dags att rekrytera ny personal. Det är en process att hitta rätt medarbetare då det är mycket att gå igenom såsom ansökningar, urval, intervjuer och till sist sammanställningar av dessa.sh_recruit_recruiter_hire_När företaget växer är det inte säkert att man har någon tid att lägga ner på själva urvalsprocessen trots att man måste och då kan det vara en bra lösning att anlita ett företag för rekryteringen. Dessa har vana av arbetet och kan snabbare göra det urval du behöver istället för att du ska lägga ner tid på ansökningar från personal som inte ens har rätt kvalifikationer redan från början.Genom att anlita en firma redan från början så får de möjlighet att göra en kravprofil och kartlägga de kandidater som är bäst lämpade för jobbet. De genomför den första utsorteringen, de kontaktar alla kandidater per telefon och sammanställer sedan en kortare lista för dem som går vidare till ytterligare möte och en grundligare intervju.Själva intervjun görs sedan även den på ett kompetent sätt då de har lång vana och erfarenhet av detta och kan fokusera helt på kandidatens kompetens, resultat och drivkraft och slutligen presentera de allra bäst lämpade för jobbet för dig som du sedan kan gå igenom och slutligen hitta din nya medarbetare.

Utöka verksamheten

Det finns tillfällen i ett företags historia, då man behöver utöka verksamheten. Det kan handla om ökat behov av produktion eller att man vill komplettera med ytterligare verksamhet till exempel. Tillfällen som kan generera större inkomst och ökad kundkrets.plastic-building-blocksBeroende på vilken typ av verksamhet du har, om det är enskild firma eller kanske ett aktiebolag och så vidare, påverkar det hur du går tillväga. Det allra bästa är att kontakta bolagsverket och kolla upp vilka regler som gäller för just dig. Det finns också information på bolagsverkets hemsida.När verksamheten blir större kan ytterligare personal behövas. En process som kan vara långdragen och svår. I en tidigare text har ämnet behandlats och du kan läsa mer om det här.Även befintliga lokaler kan behöva utökas eller helt enkelt bytas ut. Det kan vara en god ide att börja söka nya lokaler i god tid, så att befintliga utrymmen inte blir för trånga och kanske rent utav inte lämpar sig för den tilltänkta, utökade verksamheten.Det samma gäller vid eventuell utbyggnad. Kontrollera huruvida det är möjligt med bygglov i första hand, ta reda på ungefärliga kostnader och sätt en budget för bygget. Skulle bygglovet inte gå igenom, då har du tre val, byta till andra större lokaler, att skära ner på den planerade utökningen, alternativt lägga planerna på is.

Hur företag hittar spetskompetens och nyckelpersoner

Rekrytering av personal eller att få rätt person på rätt plats kan vara lite knivigt och spännande, men är dock en av de mest betydelsefulla ett företag gör för att trygga framtiden. Om rekryteringen blir lyckad så kan avkastningen bli väldigt god, men det kan å andra sidan bli tvärtom och det är fel person som rekryteras. Företaget kan anlita olika rekryteringsfirmor som hjälper till med olika tester t ex arbetspsykologiska tester där urval sker av medarbetare och ledare.business-women-shaking-handsDet finns dock några grunder som en chef kan se till att stå på inför en rekrytering. Se till att själv vara påläst i ämnet och öva dig på att ställa de rätta frågorna vid intervjun. Det finns kurser att gå där du lär dig rekryteringsprocessen. Det finns även speciella företag som jobbar med att rekrytera personal och som sköter hela processen rakt igenom, där chefen helt enkelt ställer de krav han önskar och rekryteraren tar fram den bästa personen för jobbet.Om du hittar rätt person på rätt plats kan vi gratulera dig, du har skaffat dig och företaget en god investering. Alla innovativa uppfinningar har uppfunnits för att rätt person har fått jobba med absolut rätt saker. En person som har rätt plats eller får hjälp att lotsas till rätt plats på företaget behöver inte varslas och bli uppsagd och en massa kompetens tas tillvara. Det blir en mer harmonisk känsla i företaget när alla gör det de är bäst på. På så sätt blir både person och företag vinnare. Lågpresterande personal sitter ofta på fel ställe och utnyttjas inte till sin fulla rätt. Det är inget som gynnar varken företag eller personen som kanske mår psykiskt dåligt av att sitta på den positionen den inte känner sig bekväm med. Ett samtal där chefen måste agera ärligt och ta itu med det jobbiga är aldrig roligt. Det bästa scenariot är om både chef och medarbetare hjälps åt och delar på ansvaret över att hitta den rätta positionen eller att komma till rätt jobb.Företaget bör uppmuntra chefen att gå kurs i hur man hittar och coachar personalen rätt inom företaget. Ibland kanske det inte finns något sätt för personen att gå vidare inom företaget och blir då inte till någon tillgång. Chefen kan aktivt tränas via kurser att ta det jobbiga samtalet där personen uppmuntrar medarbetaren till att söka andra jobb på arbetstiden.

Nya utmaningar

Du kanske har under en längre period drivit ett framgångsrikt företag och känner att det börjar vara dags att göra något annat. Inte för att företaget går dåligt utan att du bara vill göra något annat och få nya utmaningar. Att som företagare gå och stampa i samma fotspår och inte känna glöden från att skapa och driva något kan vara förödande.BusinessDet kan vara läge att hitta något nytt och då kommer frågan, vad ska du göra med ditt befintliga företag? Det finns ett antal alternativ för dig som företagare att göra om du vill avveckla ditt företag, det förmodligen snabbaste och mest effektiva är att kontakta http://likvidationer.com/ för en försäljning av ditt företag, de köper upp företaget och tar hand om allt för din räkning. Du får betalt och slipper vänta på pengar och att en massa byråkrati ska gå igenom.Det finns olika sätt att avveckla företag på och det beror också lite vilken bolagsform som ditt företag har, i de flesta företagsformer kan man avveckla på liknande sätt. Bara några få saker kan skilja sätten åt. För att få mer information hur det fungerar med de olika företagsformerna så kan du kolla in https://www.skatteverket.se/och https://www.verksamt.se/ för att få mer information hur du avvecklar ett företag, har du ett aktiebolag så kan du läsa mer på http://www.bolagsverket.se/ vad som gäller just för den bolagsformen.Oavsett hur du avvecklar ditt företag så önskar vi dig lycka till i framtiden med vad du än tar dig för, om det blir ett nytt framgångsrikt företag eller om du får en anställning på något företag.

Go to Top