Marknadsföring kan ske genom väldigt många olika kanaler. Att hitta rätt kan ofta vara problemet man måste lösa. Speciellt när man har en ny produkt, tjänst eller idé man vill få uppmärksammad. 

Innan man gör något annat gäller det att ta reda på vilken målgruppen är. Hoppar man över detta steg finns det alltid en risk att marknadsföringen blir för bred och både onödigt kostsamt och ineffektivt. Målgruppen bör helt enkelt alltid vara utgångsprodukten för varje marknadsföringsprojekt.

Selektering är något man då vill tänka extra mycket på i början. Detta betyder att man väljer en mer specifik skara och det går att selektera för en mängd olika variabler:

  • efter geografi
  • efter inkomst
  • efter yrke
  • efter ålder
  • efter kön
  • efter intresse
  • efter tidigare köp

Att veta hur stor målgruppen är kommer dock vara väldigt viktigt att veta så man kan räkna på hur stor den är. Ett tips är då att använda resurser som finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Det är ofta värt att testa mer än en marknadsföringskanal redan från början. Alla behöver naturligtvis inte vara lika kostsamma. Även små satsningar kan ge betydelsefulla resultat. Som att exempelvis trycka upp profilprodukter av olika slag och ge bort som gåvor eller liknande. Något man kan få hjälp med på Easytryck. Det kan även vara värt att undersöka hur man kan marknadsföra i social media. Något som kräver tid, men inte behöver ha något annan kostnad utöver det.

Få satsningar är helt utan konkurrenter och det kan således alltid vara värt tiden att undersöka hur konkurrerande företag väljer att marknadsföra sig själv, sina produkter och tjänster. Att lära från deras framgångar och misstag kan informera ens egna val. Det gäller dock att veta anledningarna bakom framgångarna och misslyckandena för att själv få ett bra resultat.