Ungas idétävling

För att världen ska bli bättre behövs nya idéer, innovationer och tekniker. En grupp i samhället som ofta sitter på många nya spännande idéer är ungdomar. För att ta tillvara idéer som unga sitter på har Ungas idétävling skapats.

19495-school-girls

Ungas idétävling ger unga chansen att göra verklighet av en idé som kan lösa ett stort eller litet problem, som i sin tur kan underlätta vardagen eller göra livet eller världen bättre.

Första gången Ungas idétävling arrangerades var våren 2012. Totalt valdes tio vinnande idéer ut och därefter fick 15 unga innovatörer chansen att förverkliga sina idéer. Under hösten 2012 anordnades sedermera en workshop över fyra dagar där vinnarna fick chansen att utveckla sina idéer och även skapa förutsättningar för att de skulle förverkligas.

Bakom Ungas idétävling står projektet Ungas innovationskraft som görs i samarbete mellan Tillväxtverket och Verket för innovationssystem, VINNOVA. Programmets syfte är att ta tillvara ungas perspektiv vad gäller innovationer och även ge fler unga möjlighet att förverkliga sina idéer på bästa sätt. Tanken är att detta ska öka innovationskraften i Sverige.

Programmet har funnits sedan 2010 då regeringen gav Tillväxtverket och VINNOVA uppdraget att genomföra ett treårigt program med syfte att stimulera ungas innovationskraft och bidra till att fler ungas idéer blir verklighet. Förra året förlängdes programmet i ytterligare två år.

Några av de idéer och projekt som får ett bidrag på 300 000 kr är bland annat kostnadseffektiv avkastningsoptimering inom lantbruk, mätutrustning för monitorering och säkrare återupplivning av nyfödda samt sömnhörlurar med integrerad pulsmätare.

Sitter du på någon spännande idé med potential att förändra världen, anmäl dig till Ungas idétävling nu och ta chansen att få din idé förverkligad.

Go to Top