Alla som jobbar på kontor har troligtvis upplevt irritationen när det inte verkar finnas en enda penna eller häftapparat på hela kontoret, precis när det verkligen behövs.

Trots att digitaliseringen i samhället och på arbetsplatserna växer sig starkare, behöver vi fortfarande ofta kontorsmaterial. Se till att underlätta för dina anställda genom att ha tillgängligt kontorsmaterial i förråden. Allt du behöver finns dessutom endast ett klick bort.

Effektivisera arbetet

Att brist på material kan vara ett irritationsmoment för de anställda är enbart en aspekt på det hela. En annan är att effektiviteten på arbetat blir sämre. Om de anställda måste spendera tid på att leta efter det material som behövs tar det värdefull tid från annat viktigt arbete.

Det kan vara svårt nog att behålla koncentrationen ibland på arbetet. Och det sista som medarbetarna behöver då är ett onödigt irritationsmoment som kan störa koncentrationen.

Kanske tycker du som chef att det kan kännas dyrt att köpa en större mängd kontorsmaterial. Men kostnaden för den tiden det tar för medarbetarna att leta efter sådant de behöver kommer i det långa loppet bli större. Dessutom kan en sån liten sak som gott om pennor faktiskt ge känslan av att du är en givmild chef.