Det finns personer som tar dagen som den kommer och så finns det de som vill ha rutiner i sitt liv. Att ta dagen som den kommer kan tyckas att man lever väldigt mycket i nuet, men även om det låter härligt kan det vara stressande. Att inte ha planerat dagen, att vara oförberedd på vad som ska hända och vara tvungen att lösa saker i all hast. De som har lite struktur på vardagen kan lättare slappna av och behöver inte lägga tid och kraft på att komma ihåg saker.

Kalender

Det är först i tjugoårsåldern som hjärnan är helt är färdigutvecklad och det innebär att vi kan ha svårt att se konsekvenser och helheter. Vi har svårt för att planera och fokusera på saker, men det finns hjälpmedel att ta till. Genom att planera och prioritera, kan vi fungera bättre. Det bästa hjälpmedlet, är fortfarande en kalender. Många använder mobilen för att skriva upp saker, att göra listor och att planera sin dag. Andra föredrar en gammal hederlig kalender i pappersformat. Sådana kalendrar finns bland annat att köpa hos Kalenderkungen.

Tid till annat

Med en kalender, kan vi strukturera upp livet och vardagen. Den hjälper oss att prioritera och planera det vi gör. Vi får en överblick över allt vi ska göra och när det väl är nerskrivet, behöver vi inte ägna tankekraft åt att komma ihåg just de sakerna. När vi inte hela tiden behöver ha allt i minnet, frilägger vi tid för annat. Kanske kan vi tänka lite mer på vad vi har framför oss och njuta av det som finns runtomkring oss.Det är viktigt att ha tid för återhämtning och ett bra tips är att skriva in egen tid i kalendern.