När företaget växer är det dags att rekrytera ny personal. Det är en process att hitta rätt medarbetare då det är mycket att gå igenom såsom ansökningar, urval, intervjuer och till sist sammanställningar av dessa.sh_recruit_recruiter_hire_När företaget växer är det inte säkert att man har någon tid att lägga ner på själva urvalsprocessen trots att man måste och då kan det vara en bra lösning att anlita ett företag för rekryteringen. Dessa har vana av arbetet och kan snabbare göra det urval du behöver istället för att du ska lägga ner tid på ansökningar från personal som inte ens har rätt kvalifikationer redan från början.Genom att anlita en firma redan från början så får de möjlighet att göra en kravprofil och kartlägga de kandidater som är bäst lämpade för jobbet. De genomför den första utsorteringen, de kontaktar alla kandidater per telefon och sammanställer sedan en kortare lista för dem som går vidare till ytterligare möte och en grundligare intervju.Själva intervjun görs sedan även den på ett kompetent sätt då de har lång vana och erfarenhet av detta och kan fokusera helt på kandidatens kompetens, resultat och drivkraft och slutligen presentera de allra bäst lämpade för jobbet för dig som du sedan kan gå igenom och slutligen hitta din nya medarbetare.