Den offentliga sektorn väntar sig en kris under de kommande 20 åren. Väl över en halv miljon människor väntas gå i pension, många från jobb som kräver längre utbildningar och det redan nu saknas kompetens inom. Hur kan man då som ung hjälpa till och dra nytta av detta?

unga arbetare inom vårdenJobba

Det kanske vanligaste alternativet är att börja jobba inom den offentliga sektorn, då är det främst två jobb som behövs. Dessa jobben är lärare inom skolan samt sjuksköterskor och doktorer inom vården. Båda dessa yrkena kräver dock långa och hårda utbildningar och är tyvärr inte allt för välbetalda i dagens läge. Kanske är det en av anledningarna till att endast 13% av alla unga tillfrågade i en undersökning tyckte att jobb i den offentliga sektorn var intressanta.

Starta företag

Om man är intresserad av att starta eget så är även det en väg in i den offentliga sektorn. Genom så kallade offentliga upphandlingar tar nämligen staten, landsting och kommuner och publikt förhandlar om vilka de bör köpa diverse tjänster av. Detta gör att man som företagare kan rikta in sig på den offentliga marknaden som främsta kunder.Att vinna just offentliga upphandlingar kan dock vara svårt och det gäller att hålla tungan rätt i mun när man skriver anbud. Det är därför inte ovanligt att man som företag tar in en anbudskonsult som har expertis inom området. En av de mest framgångsrika aktörerna på området är Magnus Josephson som många stora myndigheter och företag som både konsult och föreläsare.För att man skall ha stor användning av hjälpen krävs det dock att man redan har kompetens och kapacitet att faktiskt ta sig ann de uppdrag som myndigheterna försöker fylla. Fokus bör alltså till en början ligga på att kunna bygga bra och välfungerande företag.