Det finns tillfällen i ett företags historia, då man behöver utöka verksamheten. Det kan handla om ökat behov av produktion eller att man vill komplettera med ytterligare verksamhet till exempel. Tillfällen som kan generera större inkomst och ökad kundkrets.plastic-building-blocksBeroende på vilken typ av verksamhet du har, om det är enskild firma eller kanske ett aktiebolag och så vidare, påverkar det hur du går tillväga. Det allra bästa är att kontakta bolagsverket och kolla upp vilka regler som gäller för just dig. Det finns också information på bolagsverkets hemsida.När verksamheten blir större kan ytterligare personal behövas. En process som kan vara långdragen och svår. I en tidigare text har ämnet behandlats och du kan läsa mer om det här.Även befintliga lokaler kan behöva utökas eller helt enkelt bytas ut. Det kan vara en god ide att börja söka nya lokaler i god tid, så att befintliga utrymmen inte blir för trånga och kanske rent utav inte lämpar sig för den tilltänkta, utökade verksamheten.Det samma gäller vid eventuell utbyggnad. Kontrollera huruvida det är möjligt med bygglov i första hand, ta reda på ungefärliga kostnader och sätt en budget för bygget. Skulle bygglovet inte gå igenom, då har du tre val, byta till andra större lokaler, att skära ner på den planerade utökningen, alternativt lägga planerna på is.