Mer och mer lagras i så kallade molntjänster och det är en fantastisk lösning på ett lagringsproblem som kan uppstå både hemma och på arbetsplatser. Det är alltså frågan om att lagra data på någon annan plats än i sin egen dator, hårddisk eller server, eller att utnyttja IT-tjänster över Internet.Det så kallade molnet är en server som finns någonstans ute i landet eller i en annan del av världen för den del. Det är IT-tjänster som fungerar över Internet som man tidigare skötte i sin egen dator. Fördelen med att använda dessa tjänster är att du i själva verket inte behöver ha en för allt kraftfull dator då i princip allt kan styras via molnet. Allt från datalagring till programhantering. Du riskerar inte att tappa något vid datorhaveri utan allt som du jobbat finns kvar i molnet och det är bara att ta upp jobbet där du lämnade det.Lika så om du sitter vid olika datorer och jobbar så loggar du bara in på molnet för att börja jobba, praktiskt om du reser mycket i jobbet så kan du sitta med en bärbar dator i princip var som helt med internetuppkoppling och komma åt ditt moln. Som företag som använder sig av molntjänster blir det mindre behov av IT personal eftersom mycket av det som tidigare sköttes in house med molntjänster ligger där. Många tjänster som erbjuds idag av företag till andra företag använder sig av så kallade molntjänster.Tidigare så har säkerheten diskuterats när det gäller dessa molntjänster och det har gjorts förbättringar i säkerheten kring dessa tjänster och kommer säkerligen att fortsätta förbättras. Utvecklingen går fort framåt och även säkerhetstänket. Det känns i alla fall att det är lika säkert att lagra något i molntjänster som att lagra det på en server eller egen hårddisk hemma. Dataintrång förekommer och det gäller att se till att brandväggar och säkerhetsprogram fungerar som det ska.