Ett webbinar är oftast en typ av informerande och utbildande seminarium i den digitala världen. Det kan också betyda att deltagarna interagerar och arbetar tillsammans för att lära sig genom att utföra riktigt arbete. Den stora skillnaden mot ett vanligt seminarium, är att ett webbinar sker online.

Med hjälp av den här typen av sätt att utbilda och informera får många företag bättre chanser att arbeta online. För att du ska få mera grepp om vad det handlar om, kan du klicka dig vidare här. På så sätt får du information direkt från ett proffs inom området.

Några tips på användningsområden för webbinar

Egentligen kan du använda dig av webbinar för nästan alla typer av verksamhet, då det helt enkelt bara är ett tomt skal från början. Här fyller du upp med den information och de funktioner som ska finnas.

Några exempel är i utbildande syfte för att exempelvis samla en grupp där du ser vilka personer som lämpar sig bäst för ett arbete eller en position. I andra fall kan det handla om en kick-off online för människor som arbetar tillsammans på distans. Egentligen är det bara du som sätter gränserna för hur och var ett webbinar kan påverka ett val eller en verksamhet positivt.