Företag

Vidareutbilda personalen

Om företaget ska utvecklas så gäller det att vidareutbilda personalen i den riktningen man vill gå som företag. Vi lever i en tid då mycket ny teknik kommer in på olik arbetsplatser och den utbildning man fick för bara 5 till 10 år sedan är inaktuell och man måste få utbilda sig för att kunna utföra sitt arbete.

Utbilda sig på de maskiner man har

Om man som företag har köpt in nya maskiner till sin verksamhet så kan man genom säljaren utbilda sig på de maskiner man införskaffat. Masentia är en stor leverantör av maskiner inom fräsning, svarv, gnistbearbetning, slipning, laser och CAM. Om deras produktutbildning kan du läsa om här. Det kan skräddarsy den utbildning som passar bäst för er, antingen på plats vid era maskiner eller i egna utbildningslokaler. Har man köpt maskiner från Masentia så får man adekvat utbildning för dessa produkter.

Få den kunskap som krävs

Kunskapen är inte tung att bära så får man erbjudande att vidareutbilda sig inom företaget så ska man självklart acceptera. Dels för att man ska kunna arbeta med de nya moderna maskiner men också för eventuella framtida maskiner som kanske köps in. Om man regelbundet uppdaterar sina kunskaper så blir inte steget allt för stor varje gång man ska arbeta med något nytt. Det finns ingen anledning att inte vidareutbilda sig. Det är bara fördelar, både för dig som anställd och för företaget.

Introduktion till offentlig upphandling

När staten, ett landsting eller kommun köper in en vara eller tjänst från ett företag faller detta in under vad som kallas för offentlig upphandling. Detta är på flera viktiga sätt annorlunda från då företag köper varor eller tjänster av varandra och följer strikta regler.

De regler och lagar som styr offentlig upphandling existerar för att se till att alla har samma chans att tävla om ett kontrakt, men det betyder också att företag som ger sig in i detta område måste följa tydliga riktlinjer för att inte uteslutas.

Alla offentliga upphandlingar börjar men en annons. Dessa kan läggas upp på den upphandlande myndighetens egna sajt men kan även dyka upp på andra platser. Upphandlingsmyndigheten har länkar till flera sådana databaser.

I denna annons finns det ett förfrågningsunderlag som specificerar exakt vad det är som ska köpas in och vilka krav och restriktioner som läggs på alla företag som vill leverera detta. Är det något som är oklart efter att ha läst förfrågningsunderlaget är det bäst att kontakta den upphandlande myndigheten för förtydligande. Kraven som ställs kan falla under vad man kallar för “skall-krav” och “bör-krav”. Skall-kraven är sådant som måste uppfyllas medan bör-kraven är sådant som ger mervärde när anbuden övervägs.

Nästa steg är det mest kritiska för företagen som vill ha en chans att vinna att kontrakt. Varje företag måste nu skriva ett anbud och skicka in detta. I detta ska det vara detaljerat exakt vad företaget kan leverera och hur de kan uppfylla alla krav. Att skriva ett vinnande anbud är inte lätt, speciellt inte för företag som aldrig tagit sig av uppgiften tidigare. Av denna anledning är det vanligt att ta hjälp av konsultfirmor som specialiserar sig på detta område. Magnus Josephson är ett exempel på ett sådant företag.

När tiden för inskickningen av anbud gått ut börjar den upphandlande myndigheten att utvärdera alla anbud och lämnar sedan besked om vem som har vunnit kontraktet. Det finns dock möjligheter för andra företag att överklaga detta beslut. Men om ingen överklagar eller om dessa avslås får det vinnande företaget sedan teckna kontrakt med den upphandlande myndigheten.

Söka första jobbet

Efter examen väntar inte ett nytt sommarlov. Det är dags att ge sig ut i arbetslivet och skaffa sig ett riktigt jobb, tiden för sommarjobb och praktik är över. Nu måste allt sker på en ny nivå, vilket kan kännas främmande och skrämmande. Men vi kan ge dig några bra tips som hjälper dig att hitta och söka de första jobben. 

CV och personligt brev

Alla företag du söker till vill se ett CV med dina erfarenheter och kunskaper, många vill också ha ett personligt brev där du berättar lite mer om dig själv som person och vad du gör utanför arbete. Det här är den första och ibland enda informationskälla som en potentiell arbetsgivare får veta. De här två dokumenten borde därmed vara korrekta och bra för att de ska locka företag att kalla dig till en intervju. Du kan läsa mer och hittar mallar för detta på nätet. Läs på om hur du uttrycker dig och staplar upp dina kunskaper. Även arbetsförmedlingen kan vara till viss hjälp. De brukar hålla kurser och föreläsningar om hur du söker jobb.

Utbildning och intressen

Har du en färdig utbildning vill du först och främst söka jobb inom det. Har du valt att inte läsa en full utbildning kan du istället fokusera på dina intressen. Vad gillar du att göra och hur kan du göra det till en karriär? Gillar du inredning kanske du kan öppna en inredningsbutik, har du ett musikintresse kan du ge kurser och så vidare. Sök brett och är du villig att flytta till en ny ort har du betydligt fler alternativ. Det är lättare att följa din dröm när du är ung så passa på att satsa på det som intresserar det och dina intresseområden även om det verkar långsökt just nu. Det tar år av hårt arbete för att nå sitt drömjobb, lägg grunden för det redan nu!

Rekrytera personal

När företaget växer är det dags att rekrytera ny personal. Det är en process att hitta rätt medarbetare då det är mycket att gå igenom såsom ansökningar, urval, intervjuer och till sist sammanställningar av dessa.

sh_recruit_recruiter_hire_

När företaget växer är det inte säkert att man har någon tid att lägga ner på själva urvalsprocessen trots att man måste och då kan det vara en bra lösning att anlita ett företag för rekryteringen. Dessa har vana av arbetet och kan snabbare göra det urval du behöver istället för att du ska lägga ner tid på ansökningar från personal som inte ens har rätt kvalifikationer redan från början.

Genom att anlita en firma redan från början så får de möjlighet att göra en kravprofil och kartlägga de kandidater som är bäst lämpade för jobbet. De genomför den första utsorteringen, de kontaktar alla kandidater per telefon och sammanställer sedan en kortare lista för dem som går vidare till ytterligare möte och en grundligare intervju.

Själva intervjun görs sedan även den på ett kompetent sätt då de har lång vana och erfarenhet av detta och kan fokusera helt på kandidatens kompetens, resultat och drivkraft och slutligen presentera de allra bäst lämpade för jobbet för dig som du sedan kan gå igenom och slutligen hitta din nya medarbetare.

Utöka verksamheten

Det finns tillfällen i ett företags historia, då man behöver utöka verksamheten. Det kan handla om ökat behov av produktion eller att man vill komplettera med ytterligare verksamhet till exempel. Tillfällen som kan generera större inkomst och ökad kundkrets.

plastic-building-blocks

Beroende på vilken typ av verksamhet du har, om det är enskild firma eller kanske ett aktiebolag och så vidare, påverkar det hur du går tillväga. Det allra bästa är att kontakta bolagsverket och kolla upp vilka regler som gäller för just dig. Det finns också information på bolagsverkets hemsida.

När verksamheten blir större kan ytterligare personal behövas. En process som kan vara långdragen och svår. I en tidigare text har ämnet behandlats och du kan läsa mer om det här.

Även befintliga lokaler kan behöva utökas eller helt enkelt bytas ut. Det kan vara en god ide att börja söka nya lokaler i god tid, så att befintliga utrymmen inte blir för trånga och kanske rent utav inte lämpar sig för den tilltänkta, utökade verksamheten.

Det samma gäller vid eventuell utbyggnad. Kontrollera huruvida det är möjligt med bygglov i första hand, ta reda på ungefärliga kostnader och sätt en budget för bygget. Skulle bygglovet inte gå igenom, då har du tre val, byta till andra större lokaler, att skära ner på den planerade utökningen, alternativt lägga planerna på is.

Hur företag hittar spetskompetens och nyckelpersoner

Rekrytering av personal eller att få rätt person på rätt plats kan vara lite knivigt och spännande, men är dock en av de mest betydelsefulla ett företag gör för att trygga framtiden. Om rekryteringen blir lyckad så kan avkastningen bli väldigt god, men det kan å andra sidan bli tvärtom och det är fel person som rekryteras. Företaget kan anlita olika rekryteringsfirmor som hjälper till med olika tester t ex arbetspsykologiska tester där urval sker av medarbetare och ledare.

business-women-shaking-hands

Det finns dock några grunder som en chef kan se till att stå på inför en rekrytering. Se till att själv vara påläst i ämnet och öva dig på att ställa de rätta frågorna vid intervjun. Det finns kurser att gå där du lär dig rekryteringsprocessen. Det finns även speciella företag som jobbar med att rekrytera personal och som sköter hela processen rakt igenom, där chefen helt enkelt ställer de krav han önskar och rekryteraren tar fram den bästa personen för jobbet.

Om du hittar rätt person på rätt plats kan vi gratulera dig, du har skaffat dig och företaget en god investering. Alla innovativa uppfinningar har uppfunnits för att rätt person har fått jobba med absolut rätt saker. En person som har rätt plats eller får hjälp att lotsas till rätt plats på företaget behöver inte varslas och bli uppsagd och en massa kompetens tas tillvara. Det blir en mer harmonisk känsla i företaget när alla gör det de är bäst på. På så sätt blir både person och företag vinnare. Lågpresterande personal sitter ofta på fel ställe och utnyttjas inte till sin fulla rätt. Det är inget som gynnar varken företag eller personen som kanske mår psykiskt dåligt av att sitta på den positionen den inte känner sig bekväm med. Ett samtal där chefen måste agera ärligt och ta itu med det jobbiga är aldrig roligt. Det bästa scenariot är om både chef och medarbetare hjälps åt och delar på ansvaret över att hitta den rätta positionen eller att komma till rätt jobb.

Företaget bör uppmuntra chefen att gå kurs i hur man hittar och coachar personalen rätt inom företaget. Ibland kanske det inte finns något sätt för personen att gå vidare inom företaget och blir då inte till någon tillgång. Chefen kan aktivt tränas via kurser att ta det jobbiga samtalet där personen uppmuntrar medarbetaren till att söka andra jobb på arbetstiden.

Nya utmaningar

Du kanske har under en längre period drivit ett framgångsrikt företag och känner att det börjar vara dags att göra något annat. Inte för att företaget går dåligt utan att du bara vill göra något annat och få nya utmaningar. Att som företagare gå och stampa i samma fotspår och inte känna glöden från att skapa och driva något kan vara förödande.

Business

Det kan vara läge att hitta något nytt och då kommer frågan, vad ska du göra med ditt befintliga företag? Det finns ett antal alternativ för dig som företagare att göra om du vill avveckla ditt företag, det förmodligen snabbaste och mest effektiva är att kontakta http://likvidationer.com/ för en försäljning av ditt företag, de köper upp företaget och tar hand om allt för din räkning. Du får betalt och slipper vänta på pengar och att en massa byråkrati ska gå igenom.

Det finns olika sätt att avveckla företag på och det beror också lite vilken bolagsform som ditt företag har, i de flesta företagsformer kan man avveckla på liknande sätt. Bara några få saker kan skilja sätten åt. För att få mer information hur det fungerar med de olika företagsformerna så kan du kolla in https://www.skatteverket.se/och https://www.verksamt.se/ för att få mer information hur du avvecklar ett företag, har du ett aktiebolag så kan du läsa mer på http://www.bolagsverket.se/ vad som gäller just för den bolagsformen.

Oavsett hur du avvecklar ditt företag så önskar vi dig lycka till i framtiden med vad du än tar dig för, om det blir ett nytt framgångsrikt företag eller om du får en anställning på något företag.

Marknadsföra över internet

När det kommer till marknadsföring har det alltid funnits många olika alternativ, en del av dem är specifikt metoder som förlitar sig på internet, här tittar vi lite närmare på dessa metoder och hur de fungerar.

3440517-web-marketing

Mejlinglistor

När man har tillgång till en hel del mejladresser har man ju alltid möjligheten att skicka ut information om nya produkter, tjänster och erbjudanden. Detta är en form av direktkontakt med konsumenterna och ger en även möjligheten att skräddarsy marknadsföringen beroende på vilket segment av konsumenter man vill fokusera på. På Bisnode.com kan man läsa vad man bör tänka på när man marknadsför till privatpersoner via mejl.

Affiliate marketing

Denna form av marknadsföring är till för att öka den trafik man får till sin sajt, detta görs genom att man får andra sajter att länka till sin genom från deras egna. Detta är en prestationsbaserad marknadsföring så man betalar endast för det när det ger resultat.

Social media

Det är mer eller mindre praxis nu att ett företag skaffar sig en sida på en eller flera social media sajter, Facebook har till och med egen information om hur man marknadsför på deras sajt. Från dessa sajter kan man sedan precis som med mejl få en direktkontakt med konsumenter. Social media har visat sig vara en bra metod att hålla kontakten med kunder men inte lika effektiv på att skapa nya.

Adwords

En viktig aspekt av att synas på nätet är ju att dyka upp i sökresultat i sökmotorer. Som tur är har Google en avsevärd andel av sökningarna här i Sverige, så kan man synas där kommer man kunna nå ut till väldigt många. Ett sätt att göra detta är att använda sig av Google AdWords.

Skapa bra hemsidor – tips!

Din sida är företags sida mot kunderna, mot leverantörer, mot nyfikna och världen. Det är där som du kan nå ut internationellt och hitta kunder på platser du inte hade räknat med. Det ställer ganska stora krav på hur företagets sida ser ut och hur man hanterar den. 

shutterstock_309899414

En bra sida innehåller mycket information utan att dränka läsaren. Det gäller att hålla sig till det svenska ordet “lagom”. Mängden måste passa branschen och vad ni är ute efter. Texten ska gärna blandas och brytas upp med bilder och videos. Dessa måste vara relevanta till texten och ge mervärde, annars är det lika bra att bara hålla sig till text.

Ta en titt på den här sidan: här ser vi mycket text, bra bilder och videos som för fram budskapet ännu tydligare. Bilderna och videoklippen berättar snabbare, med bara ett ögonkast, vad vi kan förvänta oss av texten. Det går alltså snabbare att göra ett val om man ska läsa texten eller gå vidare till en annan.

Nästa steg är att ha en bra struktur på hemsidan. Detta medför användarvänlighet och bra uppsikt över hela sajten. En bra och tydligt uppdelad meny ska synas tydligt på första sidan. Har man webbshop eller en sida som kräver en stor sajt, är det ännu viktigare att strukturen blir lättförståelig och konsekvent. En shop som säljer hundartiklar måste skapa underkategorier, såsom denna, och inte bara lägga allting under en och samma sida. Genom uppdelning går det fortare att komma dit man vill.

Det är också bra om man bygger en hemsida som man vet att Google kommer att gilla. Användarvänlighet och bra text är bara två av sakerna som kan ge dig en plats högre upp i sökresultaten. Se också till att Google faktiskt kan hitta och indexera din sida, annars kommer du aldrig att synas där. Google är din väg att nå ut till de stora massorna på internet så försumma inte deras krav på din sajt.

Go to Top